Publicaties

Onderstaand vindt u een selectie van publicaties. De volledige bibliografie: Publicaties

Boeken

 1. Lantsloot vander Haghedochte; onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij 1981. 285 p.
 2. Reinaert primair; over het ge√Įntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde. Utrecht: H&S 1983. 39 p. Ook verschenen zonder bijlagen in: Pade crom ende menichfoude: het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw; onder red. van Hans van Dijk en Paul Wackers. Hilversum, 1999, p. 197-213.
 3. Het woord van eer; literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Amsterdam: Meulenhoff 1987. 373 p.
 4. Aanvaard dit werk; over Middelnederlandse auteurs en hun publiek. Amsterdam: Prometheus 1992. 335 p.
 5. D. Hogenelst en F. van Oostrom, Handgeschreven wereld; Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus 1995. 330 p.
 6. Maerlants wereld. Amsterdam: Prometheus 1996. 563 p.
 7. Stemmen op schrift. Amsterdam: Bert Bakker 2006. 640 p.
 8. Wereld in woorden. Amsterdam: Bert Bakker 2013. 651 p.
 9. Nobel streven. Amsterdam: Prometheus 2017. 384 p.
 10. De Reynaert.Leven met een middeleeuws meesterwerk. Met een nieuwe editie van de Middelnederlandse tekst naar alle bekende bronnen door Ingrid Biesheuvel en Frits van Oostrom. Amsterdam: Prometheus 2023. 591 p.

Brochures

 1. Beatrijs en tweefasenstructuur; over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Utrecht: HES 1983. 27 p. Inaugurele rede Leiden.
 2. De waarde van het boek. Diesrede Universiteit Leiden 1994. Amsterdam: Amsterdam University Press 1994. 36 p.
 3. De verzuilde middeleeuwen, of: De levenskansen van de oude (?) spiritualiteit. Titus Brandsmalezing. Nijmegen: Titus Brandsma Instituut 1996. 27 p.
 4. Medieval Dutch literature and Netherlandic cultural identity. Uhlenbecklecture. Wassenaar: NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences 1998. 18 p.
 5. Academische kwesties. Van middeleeuwse literatuur naar universiteit en maatschappij. Utrecht, 2003. 44 p. Inaugurele rede Utrecht.
 6. Boek in aanbouw. Over de veertiende eeuw als verre spiegel. Haarlem, 2009. 34 p. voordracht in de Algemene Vergadering van 16 mei 2009 Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (audioversie op de website)
 7. Ridderkrijg en burgervrede. Over de dynamiek van twee syndromen sinds de Middeleeuwen, en hun driehoek met de taal. Eenendertigste Pacificatielezing. Gent, Academia Press, 2014. 28 pp.
 8. Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek. Vijfentwintigste Bert van Selm-lezing. Leiden, 2016. 48 pp.