Curriculum Vitae

Levensfasen

 • Universiteitshoogleraar te Utrecht (2002-2023)
 • Directeur en programmaleider van het Descartes College (universiteitsbreed honoursprogramma universiteit Utrecht) (2013-2021)
 • Voorzitter landelijk Regieorgaan/Programmabureau Geesteswetenschappen (2009-…)
 • President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2005- 2008)
 • Voorzitter Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon (sept. 2005- juli 2007)
 • Decaan en vice-decaan Faculteit Letteren Leiden (1998-2000)
 • Gasthoogleraar Erasmus chair Harvard University (1999)
 • Hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek te Leiden (1982-2001)
 • Studie Nederlands (1971-1976, cum laude) en promotie (1981, cum laude) te Utrecht
 • Gymnasium bèta te Leiden (1965-1971)

Boeken

 • De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk (2023)
 • Nobel streven (2017; Libris Geschiedenisprijs (2018))
 • Wereld in woorden (2013; nominatie Libris Geschiedenisprijs)
 • Stemmen op schrift (2006; nominatie AKO literatuurprijs; Groene Watermanprijs)
 • Maerlants wereld (1996; AKO literatuurprijs)
 • Handgeschreven wereld (1992, samen met Dini Hogenelst)
 • Aanvaard dit werk (gebundelde artikelen, 1992)
 • Het woord van eer (1987; Wijnaendts Francken prijs)
 • Lantsloot vander Haghedochte (proefschrift, 1981; Prins Bernhard Fonds prijs)

Nevenfuncties

Eerbewijzen

 • Zilveren penning Universiteit Utrecht (2023)
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (2023)
 • ANV-Visser Neerlandiaprijs (2022)
 • Gasthoogleraar Universiteit van Bologna (2019)
 • Visiting Fellow Royal Netherlands Institute Rome (2018 en 2019)
 • Libris Geschiedenisprijs 2018 voor Nobel streven
 • Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (2017)
 • Eredoctoraat Open Universiteit (2014)
 • Nominatie Libris geschiedenisprijs 2013 voor Wereld in woorden
 • Eredoctoraat Universiteit van Antwerpen (2008)
 • Groene Watermanprijs voor Stemmen op schrift (2006)
 • Nominatie AKO literatuurprijs 2006 voor Stemmen op schrift
 • Lid Academia Europaea (2006)
 • door lezers Scienceguide.org verkozen tot meest gezaghebbende figuur in het Nederlandse hoger onderwijs (2005)
 • Buitenlands erelid Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (Vlaanderen) (2003)
 • Keizer Karelprijs (2000)
 • Fleerackersprijs voor Vlaams-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking (1999, samen met prof. Frank Willaert, Antwerpen)
 • AKO-literatuurprijs 1996 voor Maerlants wereld
 • Spinozaprijs NWO (1995)
 • Eredoctoraat Katholieke Universiteit Brussel (1995)
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1994)
 • Fellow Netherlands Institute for Advanced Studies (1986-87, 1994-95, 2004-05)
 • Pionier NWO (1989)
 • Wijnaendts Francken Prijs voor cultuurgeschiedenis (1988)
 • Lid Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (1983)
 • Prins Bernhard Fonds Prijs voor wetenschappelijk onderzoek (1982)